වීඩියෝ පට සහ හඬ පට තොරතුරු

ඩාෆා ග්‍රන්ථ, DVD සහ CD පිටපත් මිල දී ගැනීම සඳහා, කරුණාකර පිවිසෙන්න Tianti bookstore, හෝ මෙහි ක්ලික් කරන්න.

වීඩියෝ

1 දේශනය

   මේ වීඩියෝවට ඔබගේ බ්රවුසරය හොඳින් සහය නොදෙන්නේ නම්, දකුණත ඇති සම්බන්ධකය මගින් කරුණාකර එය බාගත කරගන්න. 

2

3

4

5

6

7

8

9


මෙම ‌වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති සියලුම තොරතුරු සඳහා ප්‍රකාශන හිමිකම ඇත, ඒ්වා සියල්ල පුද්ගලික, වාණිජ නොවන, ලාභ නොලබන සහ බෙදා නොහැරීමේ අරමුණු සඳහා පමණි. මෙම තොරතුරු වාණිජ කටයුතු සඳහා හෝ බෙදා හැරීම සඳහා භාවිත කිරීමට, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න..