වීඩියෝ පට සහ හඬ පට තොරතුරු

හඬ පට මුල් පටිගත කිරීම්වල උසස් තත්වයේ MP3  
පළමු ව්‍යායාමය (මිනිත්තු 09) 22 MB *
දෙවන ව්‍යායාමය (මිනිත්තු 30) 68 MB *
තුන්වන ව්‍යායාමය (මිනිත්තු 09) 21 MB *
හතරවන ව්‍යායාමය (මිනිත්තු 12) 29 MB *
පස්වන ව්‍යායාමය (මිනිත්තු 60) 138 MB *

* භාගත කරන ආකාරය: ඊතලය ‌ලිපි ගොනුව මතට ගෙන යන්න, දකුණත් යතුර ක්ලික් කරන්න (Mac OS වලදි ‘Control’ යතුර තද කරගෙන ක්ලික් කරන්න), මතුවන මෙනුවේ “ Save Link As” තෝරන්න.

ෆාලුන් ඩාෆා ව්‍යායාම සහ භාවනාව හැඳින්වීමේ වීඩියෝව

(නොමිලේ පුද්ගල උපදේශනයන් ලබා ගැනීම සඳහා කරුණාකර අපගේ දේශීය සම්බන්ධතා වෙත යොමුවන්න.)

  00:00           
00:00
 
00:00
         
        
 
 

මෙම ‌වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති සියලුම තොරතුරු සඳහා ප්‍රකාශන හිමිකම ඇත, ඒ්වා සියල්ල පුද්ගලික, වාණිජ නොවන, ලාභ නොලබන සහ බෙදා නොහැරීමේ අරමුණු සඳහා පමණි. මෙම තොරතුරු වාණිජ කටයුතු සඳහා හෝ බෙදා හැරීම සඳහා භාවිත කිරීමට, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න..